Енергетски пасош за нову Стамбену зграду у Ул. Јадранској бр. 6 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда (П+3) налази се у Улици Јадранској, у ширем центру Крагујевца.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Грејани део су станови који су распоређени у две енергетске зоне, од којих једна представља вертикалу до улице, а друга вертикалу која је оријентисана ка дворишту.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm и бетонских платана. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна конструкција према отвореном пролазу је аримирано бетонска плоча са стиропором са доње стране те плоче. Међуспратна конструкција испод негрејаног тавана је аб плоча са термоизолацијом изнад те плоче. Ка негрејаном ходнику зидови су од клима блокова и аб платана са стиропором. Кровна конструкција је класична дрвена са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је
армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.