Енергетски пасош за нову стамбену енергетску зону са више станова у оквиру стамбено-пословне у Ул. Цара Душана бр. 17 у Аранђеловцу

Нова стамбено-пословна зграда (По+П+3) у оквиру које је стамбена енергетске зона са више станова налази се у Улици Цара Душана,у северном делу Аранђеловца.

.

.

Стамбено-пословна зграда која је предмет овог извештаја се дели на две енергетске зоне – енергетску зону намењену трговини у подруму и приземљу зграде и стамбену енергетску зону са више станова која обувата први, други и трећи спрат зграде. Стамбена енергетска зона са више станова може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата степенишни и ходнички простор док грејаном делу припада 11 станова распоређених на три етаже.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платна и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка равном крову односно другој енергетској зони у приземљу је пуна армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од полоизоцијанурата постављеног по поду те таванице у делу ка равном крову односно од минералне вуне постављене по плафону а у делу ка приземљу. Завршни кровни покривач је битуменска мембрана.

.