Енергетски пасош за нову стамбену зграду са два стана у Улици Вожда Карађорђа бр. 131 Б у селу Буковик код Аранђеловца

Нова стамбена зграда са два стана (П+1+Пс) налази се у Улици Вожда Карађорђа, у северном делу Аранђеловца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад / северозапад – исток / југоисток по дужој оси тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је два идентична стана која се састоје из ходника, тоалета, дневне собе и трпезарије, кухиње и оставе у приземљу, ходника и три собе на спрату и стененишта које повезује све етаже. Непосредно окружење зграде је неизграђено у правцу севера и запада док се у правцу југа и истока налазе зграде спратности до П+1. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југозападу 5.3° а надморска висина је око 338 m. Кров на предметној згради је у највећој мери раван тако да може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница jе лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од полистирена постављеног по поду те таванице у делу равног крова односно по плафону таванице у делу изнад отвореног простора. Кровна конструкција у делу где постоји кос кров је такође лако-монтажна „ферт“. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног изнад те плоче.