Енергетски пасош за нову стамбену зграду са једним станом у селу Трнава код Тополе

Нова стамбена зграда са једним станом (По+П+1) налази се у на потесу Покозице у селу Трнава.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су техничке просторије у функцији базена, а грејани је остали део зграде коју чине подрум, приземље и спрат. У подруму се налазе: степениште, просторија за дегустацију вина, остава за вино, магацин и подстаница. На приземљу се налазе: улаз, тоалети, канцеларија, ходници, оставе, хладњача, печењара, дневна зона, трпезарија и вински бар, део са базеном и спа. На спрату се налазе апартмани и заједнички део.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Спољашњи зидови су вентилисани, термоизолација је минерална вуна, са завршном обрадом од камених плоча и треспе. На деловима равног крова, међуспратна конструкција је аб плоча, са слојевима стиропора са горње стране те плоче. На делу приземља међуспратна конструкција је ферт. Ка негрејаном тавану, међуспратна конструкција је аб плоча са стиропором у обостраној фолији изнад плоче, а ка подруму се налазе слојеви подног грејања. Зидови базена су аб плоче са полистиреном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче и слојем за подно грејање. Зид у тлу је од бетонских блокова са тремоизолацијом.