Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Црквеној улици бр. 70 Г у Младеновцу

Нова стамбена зграда са 13 станова (Су+П+2+Пк) – стамбена зграда са више станова, налази се у ширем центру Младеновца. Зграда је изведена у масивном конструктивном систему носећих зидова од гитер блокова зиданих на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца.Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска у дебљини од 12цм а завршна обрада зидова је бавалит. Међуспратна конструкција је лака монтажна типа „ферт“. Термоизолација у делу ка негрејаном ходнику је полистиренска. На делу ка негрејаном тавану, термоизолација је од минералне вуне 20цм. На
таваници сутерена испод негрејаног степеништа, постављено је 12цм полистирена. Изнад отвореног пролаза је постављено 17цм полистирена. У крову, на делу знад поткровља је такође минерална вуна 28цм. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, заштићена фолијом и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од полистирена постављеном изнад те плоче.