Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Косовској улици бр. 12 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нови вишепородични стамбени објекат (П+4) / стамбену зграду са више станова налази се у Косовској улици, у близини Политехничке школе цркве у Крагујевцу. Како се зграда се дели на два грејана дела односно енергетске зоне / ламеле које су раздвојене негрејаним степеништем тако су рађена два енергетска пасоша.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од клима блокова на д=25 cm. Са спољашње стране ових зидова постављена је полистиренска термоизолација. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ферт“. Термоизолација је постављана на поду тавана.