Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Алексе Челебовића бр. 20Б у Младеновцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пк) налази се у Улици Алексе Челебовића. У питању је зграда у прекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је једанaест станова распоређених на четири етаже. Степениште и ходници зграде су у оквиру грејаног простора. Зграда се својом југозападном фасадом наслања на другу зграду док се ка западу налази зграда исте спратности као и предметна зграда – П+2+Пк. На парцели постоји још једна зграда а предметна зграда је означена као посебни део 2 на копији плана односно у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу 3.3° а надморска висина је око 182 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 10° и са падом на једну воду тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од експандираног полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таваница је лако-монтажна „ферт“ и са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице а испод косог крова. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, без заштитне фолије и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.