Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Богољуба Глигоријевића бр. 3 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+3+Пс) налази се у Улици Богољуба Глигоријевића, у ширем центру Крагујевца.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у којем се налазе гараже док грејани део обухвата етаже од приземља до четвртог повученог спрата где се укупно налази 29 стамбених јединица и заједнички ходнички и степенишни простор.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лако-монтажна „ферт“ таваница са слојем термоизолације од полистирена постављеним по поду таванице у делу ка негрејаном тавану односно од минералне вуне постављене по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем.

.