Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 15 у Крагујевцу

Нова зграда/стамбена зграда са два или више станова (П+3) налази се у Улици Божане Прпић у Крагујевцу.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је централни ходник, као и простор у тавану зграде. С’обзиром да је термоизолација зграде изведена у крову, тај простор није урачунат својом површином, већ само својом запремином. Грејани део зграде су станови, који садрже: улазни део са гардеробом, дневни боравак са кухињом и трпезаријом, купатило и собе.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно приземљу је од ригипса са термоизолацијом од минералне вуне постављене у таваници. Зидови ка негрејаном ходнику су од клима блокова и аб платана са термоизолацијом од стиропора. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.