Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 5-7 у Крагујевцу

Нова Стамбена зграда са више станова (По+П+3+Пс) налази се у Улици Божане Прпић.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата подрум зграде и централни ходнички простор док грејаном делу зграде припада 26 станова распоређених на 4 етаже – од приземља до четвртог (повученог) спрата.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму односно у делу равног крова је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног по плафону таванице а у делу ка негрејаном подруму односно изнад плоче а у делу равног крова. Зидови ка негрејаним просторима су такође од шупљих блокова и са
слојем термоизолације од минералне вуне.