Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Даничићева бб. у Крагујевцу

Предмет извештаја је нова зграда са више од три стана, спратности По+П+5+пов 6. Зграда се у Даничићевој улици, у ширем центру града.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део су подрум намењен паркирању возила као и централни ходник са комуникацијом. Грејани део зграде су само станови, распоређени на 7 нивоа: у приземљу, на 5 спратова и повученом шестом спрату. Станови су сличне структуре, имају: улазни део-ходник са гардеробом, дневни боравак са кухињом и трпезаријом, купатило и собе.

.

.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу прегледа доступних позиција термичког омотача и изјава одговорних особа испред инвеститора. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Ка суседној згради, која је у фази извођења а која је дилатацијом одвојена од предметне зграде, зидови су од клима блокова и аб платана дебљине 25 cm, са полистиренском испуном дилатације. Међуспратна конструкција је од стироферта, сем изнад отвореног пролаза где је аб плоча. На равном крову постављена је термоизолација. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блокова са полистиренском термоизолацијом. Ка негрејаној подземној гаражи, међуспратна конструкција је аб плоча са термоизолацијом постављеном изнад те плоче и слојевима подног грејања. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану стироферт таваница са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем.