Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Даничићевој бр. 31 у Крагујевцу

Новa стамбенa зграда са више станова (П+3) налази се у Улици Даничићевој, у ширем центру града. У питању је зграда у прекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је осам стамбених јединица. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде сличне, више и ниже спратности. Ка западу и северу су зграда већег габарита и спратности (П+4). Ка југу и истоку су зграде ниже спратности – од П до П+1+Пт. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка истоку 2.2° а надморска висина је око 189 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 30° и са падом на две воде од којих једна раван има претежно јужну оријентацију тако да кров може половично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча односно лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоче у делу ка таванском простору. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.