Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Даничићевој бр. 74 у Крагујевцу

Нови стамбени вишепородични објекат (По+П+5+Пс) – стамбена зграда са више станова налази се у Даничићевој улици, у близини здравствене станице бр. 5 у Крагујевцу.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража која се налази у подруму и степенишни односно ходнички простор који се налази у централном делу зграде. Грејани део зграде обухвата 28 станова који се простиру на 7 етажа.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је минералне вуне а завршна обрада зидова је племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ферт“ д=20 cm са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду те таванице. У делу ка негрејаном подруму, међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем темоизолације од екструдираног полистирена постављеним по плафону те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитне фолије и са лимом као завршним покривачем.