Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Драгана Симића бр. 1 у Крагујевцу

Нова стамбенo-пословна зграда (По+П+4+Пс) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се на углу улица Луја Пастера и Драгана Симића.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у којем се налази гаража док грејани део обухвата етаже од приземља до петог повученог спрата. Грејани део зграде се дели на две енергетске зоне – стамбену са више станова и пословну је пословна зона заузима више од 10% од укупно грејане површине зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница je пуна армирано-бетонска плоча. Термоизолација у делу ка равном крову је од камене вуне постављена по поду таванице. У делу пасажа а ка отвореном простору термоизолација је од камене вуне постављенe по плафону пасажа. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од камене вуне постављеним изнад те плоче.

.