Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Драгољуба Миловановића Бене бр. 127 у Крагујевцу

Нова зграда са два или више станова (П+2+Пс) налази се у насељу Ердоглија, у Крагујевцу. Сама
зграда je у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део обухвата централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део обухвата станове, који су распоређени на 4 етаже: приземље, два спрата и повучени спрат. Станови садрже: улазни део са гардеробом, купатило, тоалет, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе. Непосредно окружење зграде је изграђено зградама мање спратности. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка истоку а надморска висина је око 210 m. Кров на предметној згради је раван, тако да ће моћи да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца и укрућењима од бетонских платана. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је пуна аб
плоча са слојем изолације од полистирена постављене испод пода те таванице. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је аб плоча са полистиреном испод те плоче. Зид ка негрејаном простору је од клима блока са каменом вуном и завршном обрадом племенитим малтером. Кров је раван са термоизолацијом од полистирена и завршном обрадом хидроизолацијом/ керамичким плочицама. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем стиродура изнад плоче .