Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Драгољуба Миловановића Бене бр. 30 у Крагујевцу

Нова зграда са два или више станова је спратности По+П+3 се налази у Улици Драгољуба Миловановића Бене, у центру Крагујевца.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Грејани део су станови који су распоређени на три нивоа : приземље и три спрата. На сваком спрату се налазе по два стана, који су сличне структуре, а садрже: ходник, кухињу, дневни боравак са трпезаријом, дегажман, купатило и собе.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 и 20 cm и бетона одговарајућих димензија. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Ка отвореном пролазу, међуспратна конструкција је ЛМТ, са полистиренском термоизолацијом испод те конструкције. Конструкција равног крова је ЛМТ, са термоизолацијом изнад те
таванице. На равном крову се налази стиродур, различитих дебљина, са финалном обрадом керамичким плочицама као и хидроизолацијом. Под у тлу је армирано бетонска плоча са слојем стиродура изнад те плоче.