Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Драгомира Миловановића Бене бр. 73 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+3) налази се у близине раскрснице Улице Драгољуба Миловановића Бене и Булевара Краљице Марије.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је девет стамбених јединица који су распоређени на четири спрата. У грејани простор спада и ходнички односно степенишни простор.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеном по плафону у делу изнад спољашњег простора. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације изнад те плоче.