Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Дракчета Миловановића бр. 51А у Алексинцу

Нова вишепородична стамбена зграда / стамбена зграда са више станова (П+1+Пк) налази се у Улици Дракчета Миловановића, у западном делу ширег центра града.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је дванаест станова распоређених на три етаже. Непосредно окружење зграде је највећим делом изграђено и чине га зграде спратности П.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-
бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.