Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Феликса Каница бр. 20 Б у Великој Плани

Нова стамбена енергетска зона са више станова која се налази у оквиру стамбено-пословне зграде (П+3) налази се у Улици Феликса Каница. У питању је зграда у низу која је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања југ/југоисток – север/северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Енергетска зона се греје у целости и чини је четири стамбене јединице који су распоређене на три спрата. У грејани простор спада и ходнички односно степенишни простор.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. међуспратне таванице у делу испод крова нема јећ је урађена метална потконструкција на коју су качене гипс-картонске плоче и постављена термоизолација од минералне вуне изнад тих плоча. Међуспратна таваница у делу изнад отвореног простора је лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од полистирена постављеног по плафону те таванице.