Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Гаврила Принципа бр. 12 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+3) налази се у Улици Гаврила Принципа, на североисточној падини брда изнад дела града где је некада протицао Алајбеговог поток.

улична фасада

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада степенишни односно ходнички простор зграде док грејани део обухвата 13 станова распоређених на 4 етаже.

дворишна фасада

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од екструдираног полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и профилисаним лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена
постављеним испод те плоче.