Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Гаврила Принципа бр. 16 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+3+Пк) налази се у Улици Гаврила Принципа, на северној падини брда изнад Алајбеговог потока.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 10 станова распоређених на 5 етаже и са грејаним степенишним и ходничким простором.

.

.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лака полумонтажна типа „ферт“ и са слојем термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.

.