Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Гаврила Принципа бр. 24 у Крагујевцу

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник, док су грејани само станови. Станови су распоређени на 5 етажа, од којих се на приземљу налази један стан, на првом, другом и трећем по три стана, а на четвртоJ етажи један. Станови су сличне структуре, имају: улазни ходник, кухињу, купатило, дневни боравак са трпезаријом и собе.

Подаци о свим елементима термичког омотача су добијени на основу обиласка терена и мерења, као и на основу изјава одговорних лица на позицијама које нису уочљиве прегледом. Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армиранобетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена дебљине 12cm и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом, као и фасадним а.б. платнима са истом термоизолацијом.