Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Јадранској бр. 7 у Аранђеловцу

Постојећа вишепородична стамбена зграда (По+П+2) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се у Улици Јадранској, у центру града.

.

.

Енергетску зону (за коју је иначе рађен пасош) чине два стана – 5 и 6 – који се налазе на последњем – другом спрату зграде. Зграда се својом јужном фасадом наслања на суседну зграду а непосредно окружење зграде је највећим делом изграђено и чине га зграде спратности до П+2.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је од дрвених греда са слојем термоизолације од минералне вуне постављене између тих греда а изнад гипс-картонских плоча које су завршни слој у ентеријеру плафона станова. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.