Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Јанка Катића бр. 13А у Аранђеловцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+3) налази се на углу улица Јанка Катића и Руђера Бошковића, у ширем центру Аранђеловца.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у којем се налази гаража док грејани део обухвата етаже од приземља до трећег спрата где се укупно налази 27 стамбених јединица и заједнички ходнички са степенишним простором.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лако-монтажна „ферт“ таваница са слојем термоизолације од камене вуне постављене по поду таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, дашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.