Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Јована Дучића бр. 16 у Великој Плани

Нова стамбена зграда са више станова (П+4) налази се на углу улица Јована Дучића и Јефимијине, у ширем центру Велике Плане.

.

.

Сама зграда се греје у целости а чине је 8 станова распоређених на 5 етажа. У грејани простор улази и ходнички простор са степеништем.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ таваница са слојем термоизолације од минералне вуне постављеним по поду таванице у делу ка равном крову. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.

.