Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Казимира Вељковића бр. 38 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (Су+П+2) налази се у Улици Казимира Вељковића. У питању је зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север – југ по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата и ходнички односно степенишни простор. Грејани део садржи станове који су распоређени на 4 етаже: сутерен, приземље и два спрата. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности од П до П+2 у свим правцима. На парцели нема нити је планирана градња других објеката. Терен на коме је зграда налази се у благом паду ка северу а надморска висина је око 200 m. Кров на предметној згради је делимично раван а већим делом кос, са претежно источном и западним оријентацијом тако да кров може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је типа ферт са слојем изолације од минералне вуне постављене изнад те плоче у делу равног крова односно испод плоче у делу ка негрејаном односно отвореном простору. Ка негрејаном ходнику зид је од шупљих блокова и армираног бетона са полистиренском термоизолацијом. Под у тлу је пуна аб плоча са слојевима подног грејања.

.