Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Колубарској бр. 16 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пк) налази се у подножју северне падине узвишења изнад Сушичког потока.

Сама зграда се греје у целости а чине је шест стамебних јединица распоређених на четири етаже. У грејани део зграде укључен је и ходнички односно степенишни простор пошто се и он налази у оквиру термичког омотача зграде и није одвојен од станова неким додатним термичким омотачем.

улична фасада

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=19 cm, ојачаних армирано- бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада племенити малтер односно листеле.