Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Колубарској бр. 41 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пк) налази се у Улици Колубарској, у ширем центру Крагујевца.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата ходнички простор док грејани део обухвата 9 станова распоређених на 4 спрата.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Зидову у делу ка негрејаним ходницима су дакође изоловани термоизолацијом од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je пуна армирано-бетонска плоча. У делу ка негрејаном таванском делу зграде термоизолација је постављена по поду те таванице а у делу изнад отвореног простора и равног крова термоизолације је постављена по плафону те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са фалцованим лимом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације изнад те плоче.