Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Копаоничка бр. 8 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пс) налази се у Улици Копаоничкој, на североисточној падини брда изнад Алајбеговог потока у крагујевачком насељу „21. октобар“.

улична фасада

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата степенишни односно ходнички део зграде док грејани део обухвата седам станова распоређених на 4 етаже.

снимак термовизијском камером

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са племенитим малтером као завршном обрадом.