Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Краља Милана IV бр. 48 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословнa вишепородичнa зградa (Пo+П+Г+5) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се на у углу Улице Краља Милана IV и Далматинске, у ширем центру града.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму и степенишни простор док грејани део зграде чине две енергетске зоне: енергетска зона намењена пословању (у приземљу и на галерији зграде) и стамбена енергетска зона са више станова у остатку зграде. Стамбена енергетска зона са више станова чини мање од 90% укупне нето грејане површине зграде.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од минералне вуне. Међуспратна таванице је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.