Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Краља Петра I бр. 37 у Великој Плани

Нова стамбена зграда са више станова (П+2) налази се у сокаку који се наставља на Улицу Краља Петра I.
У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је девет стамбених јединица који су распоређени на три спрата. У грејани простор спада и ходнички односно степенишни простор.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од екструдираног полистирена постављеног по поду те таванице у делу равног крова односно од полистирена постављеном по плафону у делу изнад спољашњег простора. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче.

.