Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Краља Петра Првог бр. 111 у Младеновцу

Нова зграда/стамбена зграда са два или више станова (Су+П+5) налази се у Улици Краља Петра Првог у Младеновцу.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је делимично сутерен као и централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део зграде су станови и локали који се налазе у сутерену. Локали се неће издвајати као посебна енергетска зона јер је њихова површина 143.17м2 што представља 8.12% укупне нето грејане површине друге намене (члан 2/31) „Правилника о енергетској ефикасности зграда“-Сл. гласник РС бр.61/2011 по којем за зграде код којих је више од 10% нето површине у којој се одржава контролисана температура друге намене није потребно радити посебне енергетске сертификате).

.

.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу достављених атеста и мерењем доступних позиција на лицу места. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно приземљу је лако-монтажна „ферт“ таваница и са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеног по плафону а у делу ка негрејаном сутерену. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Зидови ка негрејаном простору су од шупљег блока са каменом вуном.