Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Краља Петра Првог бр. 82 у Младеновцу

Нова стамбена зграда – стамбена зграда са два или више станова (П+5) налази се у Улици Краља Петра Првог у Младеновцу. У питању је зграда која је у једном мањем делу наслоњена на суседни објекат. Зграда је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток-југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем и лифтом, као и сутерен са гаражним местима. Грејани део су станови и два локала, којих има укупно 29 и који су распоређени на 6 етажа: приземље и 5 спратова. Обзиром да локали заузимају мање од 10% укупне нето грејане површине зграде, није потребно издвојити их као засебну енергетску зону. Непосредно окружење зграде је изграђено. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југу а надморска висина је око 150 m. Кров на предметној згради је кос, двоводан под нагибом од 6°, претежно североисточне и југозападне оријентације тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Темељи зграде су изведени као темељна плоча. Спољашњи зидови су зидани гитер блоком са полистиренском термоизолацијом и бетонским платнима. Зид на дилатацији са суседним објектом је изведен од блока и бетонских платана са стиропором. Међуспратна конструкција је аб плоча са стиропором изнад плоче као и испод ка отвореном пролазу. Зид ка негрејаном пролазу је од шупљег блока и бетонских платана са минералном вуном и гипс картонским плочама постављенихг ка грејаној страни зидова. Међуспратна конструкција ка негрејаном тавану јелако монтажна ферт, стиропором изнад те плоче и одговарајућим фолијама. Ка негрејаном подруму, међуспратна конструкција је аб плоча са стиропором изнад и испод те плоче.

.