Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Краља Петра Првог бр. 91 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (Су+П+4+пов.5) налази се у Улици Краља Петра Првог бр.91 у Младеновцу, у центру града.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата сутерен као и ходнички односно степенишни простор. Грејани део су станови који су распоређени на 6 нивоа: приземље, 4 спрата и повучени пети. Станови садрже улазни део, купатило, кухињу, дневни боравак са трпезаријом и собе. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде сличне или ниже спратности. На парцели нема нити је планирана градња других објеката. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југозападу а надморска висина је око 153 m. Кров на предметној згради је кос, двоводан, са југозападном и североисточном оријентацијом, тако да може у мањој мери да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од графитног стиропора и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча изнад приземља и ферт на осталим нивоима са слојем изолације од минералне вуне постављене изнад те плоче у делу тавана односно стиропора испод плоче у делу ка негрејаном односно отвореном простору. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блока са полистиренском термоизолацијом.

.