Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Ловћенској бр. 4 у Крагујевцу

Нова Стамбена зграда са више станова (По+П+2) налази се у ширем центру града.

Зграда се не греје у целости. Подрум је намењен паркирању и не припада грејаној зони. Остале етаже су намењене становању.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска у дебљини од 10 cm а завршна обрада тих зидова је бавалит. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је ферт, са термизолацијом од 12 cm у обостраној фолији, а ка подруму је армирано бетонска плоча са слојем термоизолације за подно грејање изнад плоче и 10 cm стиропора испод те плоче. Зид на диатацији је сендвич зид са комбинацијом клима блокова и армираног бетона и два слоја полистиренске термоизолације у дебљини 10 и 12 cm. У делу равног крова-терасе изнад грејанг простора, постављено је 5 cm стиродура са горње стране и 20 cm испод таванице.