Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милета Арсића Пачиног бр. 7 у Великој Плани

Нова стамбена зграда са више станова (П+4) налази се у Улици Милета Арсића Пачиног, у центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 14 станова распоређених на пет спратова.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од екструдираним полистиреном постављеног по поду те таванице у делу равног крова. Завршни слој равног крова су бетонске плоче постављене по слоју песка. Под у тлу је армирана бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.