Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милице Срећковић бр. 17 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+2+Пк) налази се у Улици Милице Срећковић, на северној падини брда изнад Алајбеговог потока.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је 8 станова распоређених на 4 етаже и са грејаним подрумским и ходничким простором.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је пуна армирано-бетонска плоча и са слојем термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног испод те плоче.

.