Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Милована Видаковића бр. 22 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (П+2+Пк) налази се у Улици Милована Видаковића у Младеновцу.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Станови су распоређени на четири етаже, од тога у приземљу два а на осталим спратовима по 3 стана. Структура станова је слична, садрже: улазни део са ходником, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу обиласка терена, мерења елемената који су били доступни као и усмених изјава инвеститора. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од
шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом. Кровне конструкција је класична дрвена са минералном вуном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.
Зид у тлу је такође од блокова са термоизолацијом у виду стиродура. Ка негрејаном ходнику, зидови су од блока 20 cm са полистиренском термоизолацијом.