Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Мирослава Мике Микеровића бр. 2 у Београду

Нова стамбена зграда са једним станом (Су+П+2) налази се у Реснику.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је сутерен, који је намењен оставама, као ни централни ходник са степеништем. Грејани део обухвата три етаже: приземље и два спрата. Спратови су типски, исти, сваки од њих има три стана, са: улазом, купатилом, дневним боравком са кухињом и трпезаријом и собом. На парцели на којој се налази зграда нема других објеката.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу пројекта за грађевинску дозволу, изјава пројектанта и фотографија са лица места као и достављених атеста. Зграда је изведена у скелетном систему. Зграда је изведена у скелетном систему платана, стубова и зидова од гитер блока дебљине 20цм. На спољашњим зидовима је постављена полистиренска термоизолација у два слоја 5+7цм. Ка негрејаном сутерену је постављено 10цм термоизолације испод међуспратне ферт конструкције, са 2цм стиродура изнад те плоче. Ка негрејаном ходнику, зидови су од гитер блока са 7цм тероизолације постављене ка ходнику. Ка негрејаном тавану, постављена је минерална вуна са горње стране ферт таванице.