Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Моравској бр. 6А у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+3+Пт1тав.+Пт2тав.) налази се недалеко од ОШ „21. октобар“ у Улици Моравској.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму зграде
док грејаном делу припада 19 станова распоређених на 5 етажа.

.

.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом – сем претежно западне фасаде која је рађена ка сендвич зид. Међуспратна таваница је армирано-бетонска сем у делу поткровља где је лака полумонтажна типа „ферт“ и са слојем термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице. У делу ка негрејаном подруму термоизолација је од екструдираног полистирена постављена по плафону подрума. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем.