Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Николе Пашића бр. 2 у Великој Плани

Нова стамбена енергетска зона са више станова у оквиру стамбено-пословне зграде (По+П+5) налази се у Улици Николе Пашића у центру Велике Плане. Сама зграда је у основи неправилног а приближно троугластог облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог троугла.

.

.

Зграда се греје у целости а чинe је две енергетске зоне – пословна у приземљу и стамбена са више станова која заузима етаже од првог до петог спрата. Предмет овог извештаја је стамбена енергетска зона са више станова која се састоји из 21-ог стана распоређених на ових 5 спратова. Поред предметне зграде, на парцели нема других објеката. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено сем у правцу североистока где се налази парк. Терен на коме је зграда налази се у благом паду у правцу истока 0.4° а надморска висина је око 117 м. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка равном крову односно од полистирена у делу ка негрејаном подруму односно друге функционалне целине.