Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Његошевој бр. 12 у Младеновцу

Нова зграда/стамбена зграда са два или више станова (Су1+Су2+П+2+Пк) налази се у Улици Његошевој у Младеновцу.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је централни ходник зграде, грејани део заузима станове који су распоређени на 5 етажа. Станови су различитих површина, сличне структуре, садрже: улаз, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе.

.

.

Подаци о термичком омотачу су добијени на основу изјаве инвестиртора, доступних атеста и делимично прегледом објекта на лицу места, позиција које су биле доступне. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Унутрашња страна зидова је премазано термопремазом. Међуспратна таваница ка отвореном пролазу је ферт са полистиренском термоизолацијом са доње стране плоче. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно приземљу је лако-монтажна „ферт“ таваница и са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеног по плафону а у делу ка негрејаном ходнику. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Зидови ка негрејаном ходнику су од шупљих блокова са полистиренском термоизолацијом.