Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Руђера Бошковића бб. у Аранђеловцу

Нови вишепородични стамбени објекат / стамбена зграда са више станова (Су+П+3+Т) налази се на јужној падини брда северно од центра Аранђеловца, у Улици Руђера Бошковића.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припадају просторије како у сутерену зграде намењене гаражирању возила тако и таван који је подељен на станарске оставе. Грејаном делу припадаја 16 станова распоређених на 4 етаже као и заједнички степенишни и ходнички простор.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно сутерену је лако-монтажна „ферт“ таваница са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону у делу ка грејаном приземљу. Кровна конструкција је класична, дрвена, дашчана, без заштитне фолије и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче а по слоју мршавог бетона.

.