Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Рудничкој бр. 7 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+3+Т) налази се у Улици Рудничкој, у близини Великог Парка у крагујевачком насељу Ердоглија

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата степенишни односно ходнички део зграде док грејани део обухвата десет станова распоређених на 5 етажа.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са племенитим малтером као завршном обрадом.