Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Скерлићевој бр. 17 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више од три стана (П+3+T) налази се у Улици Скерлићевој, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је седам станова, ходник са степеништем и остава. Непосредно
окружење је у највећем делу изграђено и чине га зграде приближно исте висине односно нешто ниже зграде од предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југоистоку 3.5° а надморска висина је око 184 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на две воде и под нагибом од 35° односно 25° и са израженом источном и западном оријентацијом тако да не може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно пуном опеком као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.