Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Сретена Ломића бр. 5 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (Су+П+2+Пк) налази се у Улици Сретена Ломића у Младеновцу.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Станови су распоређени на шест етажа, од тога у сутерену два, на приземљу три, првом и другом спрату по два и на поткровљу три. Структура станова је слична, садрже: улазни део са ходником, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу обиласка терена, мерења елемената који су били доступни као и усмених изјава одговорних инжењера. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом. Кровне конструкција је класична дрвена са минералном вуном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче. Зид у тлу је такође од блокова са термоизолацијом у виду стиродура. Ка негрејаном ходнику, зидови су од блока 20цм са полистиренском термоизолацијом.