Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Српских добровољаца бр. 21 у Крагујевцу

Нова вишепородична стамбена зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+3+Пк) налази се у Улици Српских добровољаца, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања југоисток – северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум и степениште односно ходник док грејани део обухвата 21 стан распоређен на четири спрата.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице je лако-монтажна „ферт“ и са термоизолацијом од минералне вуне поставље по поду те таванице у делу ка негрејаном таваном односно од полистирена и минералне вуне постављеном по плафону у делу изнад спољашњег простора. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.