Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Српских добровољаца бр. 7 у Крагујевцу

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум, са ходником са степеништем и лифтом, док је стамбени простор грејан. Зграда се састоји од 5 надземних етажа, при чему се на свакој налази по један стан. Структура станова је слична, састоје се од : улазног дела са тоалетом и купатилом, кухињом са трпезаријом, дневним боравком и соба. Стан на последњој , четвртој етажи је другачије конципиран у односу на остале.

Информације о елементима термичког омотача зграде су добијени на основу посматрања и мерења на лицу места, позиција које су доступне, као и од стране инвеститора, за позиције и слојеве који се не могу видети. Зграда је изведена у скелетном систему стубова и греда, са испуном зидова од клима блокова дебљине 20 cm. Термоизолација спољашњег зида је полистиренска, аустротерм епс аф дебљине 12 cm. Ка негрејаном ходнику, термоизолација је 10 и 5 cm, преко зидова од армираног бетона и клима блока. Ка постојећем објекту постоји дилатација која је испуњена стиропором дебљине 10 cm, са већ постојећих 8 cm који припадају постојећем објекту.