Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Стефана Немање бр. 11 у Аранђеловцу

Нови вишепородични стамбени објекат / стамбена зграда са више станова (П+3+Пк) налази се на раскрсници улица Стефана Немање и Јанка Катића.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата како оставе и гаражу у подруму тако и таван изнад дела поткровља зграде. Грејани део обухвата остале етаже на којима се налазе станови и заједнички степенишни односно ходнички простор.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча и са термоизолацијом од полистирена постављеног по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно изнад негрејаног подрума. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.