Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Стефана Немање бр. 36 у Аранђеловцу

Нови вишепородични стамбени објекат / стамбена зграда са више станова (П+3) налази се у Улици Стефана Немање, северно од центра града.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 16 станова распоређених на 4 спрата, ходнички и степенишни простор. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности од П до П+Пк у свим правцима. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југозападу 3.8° а надморска висина је око 277 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 30° и са падом на две воде од којих једна раван има претежно јужну оријентацију тако да кров може половично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од полистирена постављеног испод те плоче у делу изнад отвореног простора односно постављеног изнад те плоче у делу равног крова. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног изнад те плоче.

.